Organisatie - Shecredit

Organisatie

SheCredit is een coöperatieve vereniging op basis van het door Kredietunie Nederland ontwikkelde common bond model.

SheCredit voldoet hiermee volledig aan de eisen van de nieuwe wet toezicht kredietunies, die vanaf 1 januari 2016 van kracht is.

De algemene ledenvergadering (ALV)  is het hoogste orgaan van de SheCredit en benoemt de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur. Het bestuur is onder andere verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en in- en externe contacten.  In eerste instantie zal het  bestuur ook de functie van krediet- en coachingscommissie vervullen.

De ALV bestaat uit alle leden van SheCredit. Leden van SheCredit betalen een entree fee van € 150,–. Dit geeft hem/haar recht op één stem in de ALV. De ALV kiest het bestuur, de kredietcommissie en de oachingscommissie.

SheCredit is lid van de Vereniging van Kredietunies in Nederland.


HET TEAM

BestuurRoland Lampe

Directeur van de Vereniging van Kredietunies in NederlandHET TEAM

Overige functionarissenCharles Jansen

Voorzitter Kredietcommissie SheCreditCees van Veldhoven

Lid Raad van Advies