Partners - SheCredit

Supporting partners


Is een vereniging van kredietunies met als doel om per bedrijfstak of regio te helpen om kredietunies op te richten waarin de leden (kredietgevers en -nemers) persoonlijk belang hebben bij succesvolle kredietverlening. Kredietunie Nederland helpt de leden bij de inrichting van de bedrijfsvoering en het beheer van hun kredietunie. Ook behartigt Kredietunie Nederland  de belangen van kredietunies bij politiek, toezichthouders en andere belangenorganisaties op landelijk en internationaal niveau, verstevigt zij het wettelijk kader en ondersteunt bij voorlichting, promotie, marketing en communicatie.


SearchUser begeleidt organisaties om stap voor stap de marketing van hun organisatie naar een hoger niveau te brengen. Met behulp van hun hoofddiensten marketing automationonline advertising en webontwikkeling zorgt Searchuser voor implementatie en optimalisatie van een complete marketingstrategie met data als kompas.


Brengt innovatieve ondernemers en bedrijven bij elkaar en faciliteert een open en internationale gemeenschap van studenten, startups, investeerders, bedrijven en overheid zodat er vernieuwing kan ontstaan.